Palestrantes Internacionais

Farhad Hafezi
Genebra – SUIÇA

Lilit Voskanyan
Yerevan – ARMÉNIA

Miguel Burnier Jr.
Montreal – CANADÁ

Mingguang He
Guanzhou – CHINA

Yuntao Hu
Beijing – CHINA

Hua Yan
Tianjin – CHINA